forum

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Forumul se va desfasura sub egida Academiei Oamenilor de Știință din Romania și Academiei de Științe Medicale, fiind organizat de Europe Medical Center „ANDAMED” Romania și Asociația Romana pentru Prevenția Cancerului, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „CAROL DAVILA” din București, Universitatea „TITU MAIORESCU” si Ambasada Iordaniei.

Evenimentul va fi însoțit de expoziția specializată “MEDINTEGRA“.

La acest eveniment vor participa personalități științifice de renume din țară și din străinătate, medici, farmaciști, psihologi, nutriționiști, studenți, asociații ale pacienților, reprezentanți ai mediului academic si diplomatic, oameni de afaceri, etc.

Brosura cu rezumate va fi publicata cu ISBN si activitatea din cadrul simpozionului va putea fii inclusă în parcursul profesional ca prezentare orală la o conferința națională.

 

Comitet Stiintifc Editia a VIII-a

PREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr. Adrian Restian Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

VICEPREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr. Nicolae Suciu medic primar – obstretică şi ginecologie, director al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și a Copilului “Alessandrescu-Rusescu” – București, preşedintele Societăţii de Obstretică și Ginecologie din Romania

Şef Lucr. Dr. Augustin Marian Marincaş medic primar – chirurgie generală, manager al Institutului Oncologic “Alexandru Treistioreanu”, Bucureşti

SECRETAR STIINTIFIC

Dr. Ciprian ENE Medic chirurg, Spitalul de Urgență FLOREASCA

MEMBRI

Acad. Aurelia Nicoleta CRISTEA

Acad. Ovidiu BOJOR

Acad. Alexandru BOGDAN

Acad. Florin Gheorghe FILIP

Acad. Nicolae MANOLESCU

Acad. Dan RIGA

Prof. Univ. Titi PARASCHIV

Prof. Univ. Dr. Dragos VINEREANU

Prof. Univ. Dr. Mircea PATRUT

Prof.Univ.Dr. Ioan LASCAR

Prof. Univ. Dr. Simona POP Austria

Prof. Univ. Dr. Dumitru LUPULIASA

Prof. Univ. Dr. Radu Al. MACOVEI

Prof. Univ. Dr. Mircea PENESCU

C.S. I Dr. Ionel Victor PATRASCU

Conf. Univ. Dr. Anca Daniela RAICIU

Conf. Univ. Dr. Adrian SECUREANU

Lect. Univ. Dr. Ioana SOARE

C.S. Dr. Bo HUANG China

Dr. Wang Xiaoguang China

Dr. Radu Ciprian Tincu

 

 

Organizatori